Guy Ryder

prawnik

Urodzony 3 stycznia 1956 w Liverpoolu (UK) studiował nauki społeczne i polityczne na uniwersytecie Cambridge oraz na uniwersytecie w Liverpoolu.

Równie płynnie jak językiem ojczystym, angielskim, posługuje się językiem francuskim i hiszpańskim.

Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w Dziale Zagranicznym TUC (brytyjska konfederacja związków zawodowych) w Londynie. W latach 1985-1988 był Sekretarzem Sekcji Przemysłowej w Międzynarodowym Sekretariacie Pracowników Handlu, Urzędników oraz Inżynierów i Techników (FIET) w Genewie.

Od 1988 roku pełnił funkcję asystenta dyrektora, a od 1993 do 1998 r. dyrektora genewskiego biura MKWZZ (Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych). W 1998 r. objął stanowisko dyrektora ACTRAV (Biuro Działalności Pracowniczej) w Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie, natomiast w 1999 r. został mianowany dyrektorem biura Dyrektora Generalnego MBP Juana Somavii. Funkcję tę pełnił do 2002 roku. W 2002 r. Guy Ryder został wybrany na funkcję Sekretarza Generalnego MKWZZ w Brukseli. Doprowadził do zjednoczenia dwóch światowych central związkowych MKWZZ i ŚKP (ICFTU i WCL). Odegrał również czołową rolę w programie Global Call to Action Against Poverty(GCAP) o który występował w czasie Szczytu Światowego w 2005 r. Został również wybrany jako Sekretarz Generalny połączonej centrali związków zawodowych w Brukseli (MKZZ Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych). Przywodził międzynarodowym delegacjom związkowym na rozmowy wysokiego szczebla z Narodami Zjednoczonymi, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, Światową Organizacją Handlu, a także na Szczyty Przywódców G20.

We wrześniu 2010, wraca do MBP w Genewie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Międzynarodowe Standardy Pracy oraz podstawowe zasady i prawa w pracy. Między innymi nadzorował stosowanie Konwencji i Zaleceń MOP, przewodniczył misjom wysokiego szczebla MBP w sprawach standardów pracy do takich krajów jak Bahrain, Kolumbia, Fidżi, Gruzja, Grecja czy Swaziland.

28 maja 2012 został uzyskał 30 z 56 głosów w radzie administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, wygrywając z kandydatami z Francji, Kolumbii, Szwecji i trzema z Afryki w wyborach na stanowisko Dyrektora Generalnego MOP. Jest pierwszym związkowcem na tym stanowisku. Które formalnie objął od października 2012.

W 2009 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego.